Regisztrációs változások_2020

A Hajdú Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetségének vezetése nevében kívánok Boldog Új Évet, élményekben gazdag horgászatot!

  1. évben változások következtek be a horgász regisztrációt illetően. A korábban regisztrált horgászok adóazonosító jele és az adóigazolvány képe 2020. január 1.-től a HORINFO rendszerből törlésre került.
  2. január 1.-től a közreműködő regisztrációs pontoknak a regisztráció során arcképes személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) és lakcímkártya alapján kell rögzíteni a horgász személyes adatait, amit az adatvédelmi törvények alapján kell kezelni. A regisztráció során bekért elektronikus levelezési címek és telefonszámok továbbra is kezelhetők.

A horgászregisztrációt végzők felé végrehajtandó feladat:

  1. 2020. január 17-ig küldjék – vagy juttassák be a Hajdú Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetségéhez (4024 Debrecen, Blaháné u. 4. szám) a korábbi regisztráció során két példányban készült nyilatkozatok azon példányát, amit a regisztrációs pont tárol.
  2. A regisztrációs pont ügyintézője a használatában lévő számítógépről, e-mail üzenetekből köteles a beszkennelt adóigazolvány képeket visszavonhatatlanul törölni.  

A Szövetség gondoskodik a bejuttatott nyilatkozatok megsemmisítéséről.

Debrecen, 2020. január 02.

Cserepes Norbert Ernő sk.

ügyvezető elnök


Legfrissebb Hírek